vodorovná čára
Aktuálně:
02. 01. 2023
Bohužel situace na trhu nedá jinak a i my musíme od 01.01.2023 o něco zvýšit ceny.

Nové ceny:
Překlady a tlumočení
překlad 2,10 Kč/slovo
příplatek za soudní ověření 0,80 Kč/slovo
příplatek za odbornost 0,40 Kč/slovo
Práce v hodinové sazbě (tlumočení, konzultace atd.) 1200,- Kč/hod

Výuka:
individuální/firemní výuka (za celkem 1-3 osoby v hodině) 510,- Kč/45 min
individuální/firemní výuka s pí. Bauerovou (za celkem 1-3 osoby v hodině) 580,- Kč/45 min

Zkušenosti v oboru překladů, tlumočení
a výuky cizích jazyků od r. 1995

Lenka Bauerová
vodorovná čára