vodorovná čára
Aktuálně:
21. 10. 2020
JAZYKOVÁ ŠKOLA UZAVŘENA USNESENÍM VLÁDY
Možná je pouze distanční výuka.

PŘEKLADY soudního tlumočníka BEZ OMEZENÍ. Recepce otevřena v pracovní dny 07:30-16:00.
08. 09. 2020
Cena individuální výuky:
hodiny s pí. Bauerovou: 530,- Kč/45 min
hodiny s ostatními vyučujícími: 460,-/45 min

Zkušenosti v oboru překladů, tlumočení
a výuky cizích jazyků od r. 1995

Lenka Bauerová
vodorovná čára