vodorovná čára
Aktuálně:
17. 07. 2023
ČERVENEC + SRPEN
jazyková škola v prázdninovém režimu - informace máte od svých vyučujících
překlady bez omezení

ZÁŘÍ
04.-10.09. vytváříme rozvrh se stávajícími žáky
od 11.09. přijímáme nové žáky na uvolněná místa (pokud se uvolní)

Krásné léto přeje tým jazykové školy

606 213 058, info@lenkabauerova.cz

Zkušenosti v oboru překladů, tlumočení
a výuky cizích jazyků od r. 1995

Lenka Bauerová
vodorovná čára