vodorovná čára

Kompletní překladatelské i tlumočnické služby pro firmy i jednotlivce

Ráda pro Vás vyhotovím překlad v libovolné kombinaci jazyků českého, německého, anglického a francouzského.

Mou hlavní specializací jsou právní a ekonomické texty, nicméně jsem vzhledem ke své dlouhé a bohaté praxi schopna vyhotovit téměř všechny druhy překladů včetně některých technických oborů.

Nabízím překlady jak pro soukromou potřebu (rodné, oddací a úmrtní listy, vysvědčení, výpisy z rejstříku trestů, nejrůznější potvrzení, povolení, osvědčení, zápisy, smlouvy, zápočtové listy, průkazy, osobní korespondenci, lékařské zprávy, výpisy ze živnostenského rejstříku, úřední dopisy atd.), tak kompletní služby firemní překladatelky všech dokumentů vyskytujících se ve firemní praxi (smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, účetní výkazy, výroční zprávy, daňové podklady, ekonomické analýzy, bankovní výpisy, obchodní korespondence, nabídky, nejrůznější potvrzení, povolení, protokoly, zápisy, stanoviska, úřední dopisy, marketingové materiály, webové stránky a jiné prezentace, informační materiály, projekty, strategie, podklady certifikace ISO aj., technické materiály atd.), stejně jako překladatelské služby pro právní kanceláře a notářské úřady (smlouvy, zápisy, výňatky zákonů atd.) a pro státní orgány, zejména soudy v obchodních a občanských věcech, státní zastupitelství a orgány státní správy a samosprávy (předvolání, usnesení, rozsudky, zápisy, soudní spisy adt.) a literární překlady (např. V.Gruber: Ich warte bis es dunkel ist, Frankfurter Taschenbuchverlag, 2011).

Ceník

Překlady

z češtiny do cizího jazyka (německý, anglický, francouzský)1,90 Kč / slovo475,-- Kč / NS
z cizího jazyka (německý, anglický, francouzský) do češtiny1,90 Kč / slovo475,-- Kč / NS
mezi cizími jazyky (německý, anglický, francouzský)2,80 Kč / slovo700,-- Kč / NS
příplatek za soudní ověření překladu0,70 Kč / slovo175,-- Kč / NS
příplatek za překlad vysoce odborného textu (např. lékařské zprávy)0,30 Kč / slovo100,-- Kč / NS
opisy překladů70,-- Kč / tištěná strana
expresní příplatky/příplatky za práci mimo pracovní dobu10%-100% dle situace
konzultace, práce v hodinové sazbě1000,-- Kč / hod.

U některých standardizovaných překladů (rodný/oddací/úmrtní/list, vysvědčení apod.) je cena překladu stanovena paušálem. Aktuální cenu sdělím osobně, kontaktujte mne.

Ceny překladů jsou uvedeny za jedno slovo a za jednu normostranu (NS) textu.
1 normostrana (NS) = 1 800 znaků ( §3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 507/2020 Sb. v platném znění) nebo 250 slov.

Tlumočení

simultánní - šušotáž, konsekutivní, doprovodné, dohled nad jednáním v cizím jazyce1 000,-- Kč / hod.

Účtuje se vždy nejméně 60 min, poté dle skutečného času. Jako tlumočení je účtován veškerý čas tlumočnice strávený u zákazníka od jejího příchodu do jejího odchodu.

Ostatní

jízda vlastním osobním automobilem18,-- Kč/km

Dopravné zahrnuje čas strávený na cestě, pohonné hmoty i amortizaci.

Nejsem plátce DPH.

Lenka Bauerová, Prokopa Velikého 572, 344 01 Domažlice, IČO 69252564, DIČ CZ7755011770

vodorovná čára